teeven

Kabinet stemt in met scheiden zonder tussenkomst rechter

De ministerraad heeft op 5 september ingestemd met een wetsvoorstel van minister Teeven van Veiligheid en Justitie waarin is vastgelegd dat echtparen die willen scheiden en geen kinderen hebben zonder tussenkomst van de rechter mogen scheiden.

Tussenkomst rechter

De wetswijziging zal waarschijnlijk een grote opluchting zijn voor echtparen die geen kinderen hebben en plannen hebben om te scheiden. Het is op dit moment namelijk nog verplicht om dit via de rechter te regelen en daarnaast moet een advocaat in de arm worden genomen. Het geheel neemt daardoor relatief veel tijd in beslag en is bovendien vrij duur.

Voorwaarden

De voorwaarden om te scheiden zonder tussenkomt van de rechter zijn echter wel dat beide partners willen scheiden en dat het echtpaar geen kinderen heeft. In het eerst geval spreekt het voor zich dat er overeenstemming moet zijn en dat de tussenkomst van een rechter anders benodigd is, in het tweede geval zullen de partners een ouderschapsplan moeten opstellen en dit laten toetsen door de rechter.

Nieuwe gang van zaken

In de nieuwe situatie kunnen echtparen voor een scheiding terecht bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Die zal nagaan of het echtpaar voldoet aan de voorwaarden en zal een afspraak inplannen op het gemeentehuis. Het echtpaar moet op het gemeentehuis nogmaals in persoon bevestigen te willen scheiden. Er komt dus geen rechter of advocaat meer aan te pas en de nieuwe scheidingsprocedure zou in totaal ongeveer 2 weken in beslag moeten nemen.

asielzoekers-protest

Raad van Europa beticht Nederland van schenden mensenrechten

Nederland heeft een berisping gekregen van de Raad van Europa omdat het de mensenrechten niet respecteert. Een voornaam punt van kritiek was het opsluiten van kinderen van asielzoekers. Dat is volgens de Hoge Commissaris Mensenrechten Nils Muiznieks onacceptabel, kinderen zouden alleen als laatste redmiddel opgesloten mogen worden.

Bezoek aan Nederland

Muiznieks bezocht in de afgelopen weken Nederland om de status van de asielzoekersopvang te bekijken en deed onder andere het detentiecentrum op Schiphol aan. Hij sprak daar met verschillende asielzoekers, waaronder een jong meisje uit Syriƫ en stond versteld van de manier waarop asielzoekers in Nederland worden opgevangen. Het is volgens Muiznieks onacceptabel dat asielzoekers worden opgevangen in gevangenissen en detentiecentra.

Uitgeprocedeerde asielzoekers

Daarnaast was ook de kritiek waarop Nederland met uitgeprocedeerde asielzoekers omgaat niet mals. Volgens Muiznieks heeft Nederland de plicht om te zorgen dat deze mensen een eigen woning krijgen en is de huidige situatie, waarin asielzoekers op straat of soms in een kerk verblijven, schrijnend. Nederland is volgens Muiznieks op het gebied van internationale mensenrechten een vooruitstrevend land en het zou daarom ook binnen eigen landsgrenzen zijn zaakjes voor elkaar moeten hebben.